top of page
Disclaimer

Shiatsu is geen medische behandeling en vervangt deze ook niet. Bij Shiatsu Jo Gevaert wordt geen diagnose gesteld van ziekten of (fysieke, psychische of acute) aandoeningen. Indien u medische problemen heeft, dient u eerst een arts te raadplegen. Uw arts zal u in dit geval het gepaste advies en hulp bieden. Vraag of shiatsu voor uw eventuele medische situatie een probleem kan vormen.

Shiatsu Jo Gevaert is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Shiatsu Federatie.

Deze kan via deze link geraadpleegd worden.

bottom of page