Covid-19

Shiatsu is vanaf 26 april 2021 terug toegelaten. Dus een afspraak maken is terug mogelijk.

Hieronder vindt u de voorwaarden terug voor uw afspraak:

 • Neem contact met uw huisarts indien u twijfelt of shiatsu kan in uw gezondheidstoestand (personen risicogroep COVID-19).

 • Alle afspraken worden geannuleerd wanneer ikzelf of één van mijn gezinsleden ziek zijn of mogelijke symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor Covid-19.

 • Annuleer uw afspraak wanneer u zelf of één van uw gezinsleden ziek zijn of mogelijke symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor Covid-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, met of zonder koorts). Neem contact op met uw huisarts bij twijfel.

 • Er wordt 15' tijd voorzien om tussen de afspraken alle ruimtes en oppervlakten te reinigen en te ontsmetten, de handdoeken en overtrek te vervangen en de shiatsuruimte te ventileren.

 • De wachtruimte dient leeg te blijven dus daarom wordt er gevraagd om in uw wagen of buiten te wachten tot het moment van uw afspraak.

 • Er wordt gevraagd om op tijd te komen teneinde alles vlot en veilig te kunnen laten verlopen.

 • Kinderen mogen door één ouder of wettelijke voogd vergezeld worden.

 • Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld zijn van één volwassene.

 • De shiatsuruimte is uitgerust met een CO2-meter die voortdurend de luchtkwaliteit meet en aangeeft wanneer er dient geventileerd te worden.

 • Het dragen van een mondmasker (naar  eigen keuze) is verplicht (vanaf de leeftijd 12 jaar) en dient gedurende het ganse bezoek en behandeling gedragen te worden tenzij dit wegens een handicapt onmogelijk is (medisch attest is noodzakelijk). Ikzelf draag een chirurgisch mondmasker.

 • De deur zal door mezelf geopend worden en de verwelkoming gebeurt zonder een hand te geven.

 • Er wordt gevraagd om grondig uw handen te ontsmetten bij het betreden alsook bij het verlaten van de shiatsuruimte​​.

 • Betalingen gebeuren bij voorkeur met de mobiele App van Bankcontact/Payconiq of via een overschrijving (meer info: Tarieven). 

Stay safe and enjoy shiatsu !