Covid-19

Op 15 mei 2020 werd het ministerieel besluit gepubliceerd in het staatsblad waarin er werd beslist dat massage niet wordt toegelaten in de fase 2 van de exit strategie die aanvangt op 18 mei 2020. Dit werd ook bevestigd door de Belgische Shiatsu Federatie en de Belgische Massage Federatie (erkende beroepsverenigingen door FOD Economie). 

Er wordt ten vroegste in fase 3 (8 juni) een volgende versoepeling doorgevoerd mits een gunstige evaluatie van de eerdere versoepelingen door de nationale veiligheidsraad. Desalniettemin vindt er overleg plaats met de overheid om te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden shiatsu kan heropgestart worden.

Om die redenen worden de reeds geplande afspraken geannuleerd.

Gezien de grote heersende onduidelijkheid kunnen er geen nieuwe afspraken gemaakt worden. 

 

De Belgische Shiatsu Federatie en de Belgische Massage Federatie hebben richtlijnen geformuleerd die strikt zullen worden toegepast teneinde de veiligheid maximaal te garanderen wanneer shiatsu terug wordt toegelaten. Deze werden afgetoetst aan de huidige opgelegde maatregelen van de overheid:

 • Er is geen afspraak mogelijk wanneer u behoort tot de risicogroep (ook rekening houden met gezinsleden die tot de risicogroep behoren!):

  • ouderen (70+);

  • mensen met hart- en vaatziekten;

  • mensen met hoge bloeddruk;

  • diabetespatiënten;

  • mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is (bv: MS-patiënten, kankerpatiënten, …).

 • Neem contact met uw huisarts indien u twijfelt of shiatsu kan in uw gezondheidstoestand;

 • Alle afspraken worden geannuleerd wanneer ikzelf of één van mijn gezinsleden mogelijke symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor Covid-19.

 • Annuleer uw afspraak wanneer u zelf of één van uw gezinsleden mogelijke symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor Covid-19. Neem contact op met uw huisarts bij twijfel.

 • Er wordt tijd voorzien om tussen de afspraken alle ruimtes en oppervlakten te reinigen en te ontsmetten, de handdoeken en overtrek te vervangen en de shiatsuruimte te verluchten.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht (voor u en mezelf). Er zijn mondmaskers (conform de richtlijnen) voorzien indien u zelf hierover niet beschikt.

 • De wachtruimte dient leeg te blijven dus daarom wordt er gevraagd om in uw wagen te wachten. U wordt verwittigd per SMS wanneer alles klaar is om u veilig te ontvangen.

 • De deur(en) zal door mezelf geopend worden en de verwelkoming gebeurt zonder een hand te geven.

 • Uw lichaamstemperatuur zal worden gemeten met een contactloze voorhoofdsthermometer. Bij een verhoogde temperatuur kan shiatsu niet doorgaan en zal u gevraagd worden om contact te nemen met uw huisarts.

 • Er wordt gevraagd om grondig uw handen te reinigen bij het betreden alsook bij het verlaten van de shiatsuruimte zoals hieronder afgebeeld.
  (meer info:
  Instructiefilmpje handen wassen)​​

 • Betalingen gebeuren bij voorkeur met de mobiele App van Bankcontact/Payconiq of via een overschrijving (meer info: Tarieven). 

 • De shiatsutechnieken worden aangepast teneinde een maximale veiligheid te creëren.

 • Het linnen, de handdoeken, overtrekken en mondmaskers worden gewassen conform de richtlijnen.