top of page

SHI - ATSU

SHI = vinger - ATSU = druk

Het Japans Ministerie van Gezondheidszorg stelt de volgende definitie:

"Shiatsu is een vorm van manipulatie met duimen, vingers en handpalmen, waarbij, zonder gebruik van enig instrument, druk wordt uitgeoefend op menselijke huid, om spanningen te corrigeren, de gezondheid te bevorderen of te bewaren."

Letterlijk vertaald uit het Japans betekent shiatsu vingerdruk en onthult zo reeds veel over deze methode. De essentie van deze vorm van massage is het uitoefenen van (loodrechte) druk op het lichaamsoppervlak. Hierdoor worden de vingers, duimen en handpalmen gebruikt. Andere (traditionele) massage- of manuele technieken worden ook gebruikt binnen shiatsu als complementaire technieken.

Het is geen eeuwenoude methode zoals velen verkeerd aannemen maar een vorm massage die zich ontwikkeld heeft in de eerste helft van de 20ste eeuw in Japan. In 1955 was er een eerste erkenning van shiatsu door het Japans Ministerie van Gezondheidszorg nadat shiatsu met de Westerse massage werd opgenomen in de toen reeds bestaande wetgeving die de anma (traditionele Japanse massage) regelde. Het was pas in 1964 dat shiatsu een apart statuut kreeg en je enkel shiatsu mocht beoefenen als je een licentie bezat, toegekend door de staat. In de aanloop van deze wettelijke erkenning in Japan werd er uitvoerig onderzoek gevoerd naar shiatsu. Een van de belangrijke vaststellingen was dat de druktechnieken die worden toegepast bij shiatsu vooral werken op het parasympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel dat rust en herstel brengt in het lichaam. Op deze manier kon shiatsu zich onderscheiden van andere vormen van massage en verkreeg zo zijn apart statuut.

Ontegensprekelijk werd shiatsu sterk beïnvloed door de traditionele Japanse massage- en manuele technieken, zoals bijvoorbeeld anma en ampuku (buikmassage), die reeds eeuwen werden toegepast. Naast de oude traditionele inzichten en concepten werd ook de kennis over de anatomie en fysiologie van de mens ook geïntegreerd in deze toen nieuwe vorm van massage.

"The heart of SHIATSU is like a mother's love. Pressure of the finger causes the spring of life to flow"

Tokujiro Namikoshi (1905-2000)

Shiatsu behandeling
Shiatsu behandeling
Shiatsu behandeling

Gezondheid & shiatsu

Shiatsu is geen medische behandeling en vervangt deze ook niet. Ik stel geen diagnose van ziekten of (fysieke, psychische of acute) aandoeningen. Indien u medische problemen heeft, dient u eerst een arts te raadplegen. Uw arts zal u in dit geval het gepaste advies en hulp geven. Vraag of shiatsu voor uw eventuele medische situatie een probleem kan vormen.

Shiatsu is hoofdzakelijk een techniek die ernaar streeft het lichaam in optimale conditie te houden. Vandaar er ook vaak gesproken wordt van "Health Supporting" of het ondersteunen van de gezondheid. Bij shiatsu gaat men ervan uit dat gezondheid meer is dan het enkel uitblijven van ziekte, het is een algemeen welzijn op alle niveaus van de mens. Het gaat er om het gehele lichaam soepel en in evenwicht te houden en periodieke shiatsumassages dragen daartoe bij.

Shiatsu heeft een positief effect op alle belangrijke lichaamssystemen van de mens. Zo verbetert shiatsu de circulatie, versoepelt het lichaam en verhoogt de weerstand van het lichaam. Shiatsu bevordert de energie in het lichaam en harmoniseert het inwendige milieu. Er ontstaat meer evenwicht op niveau van de weefsels en de structuur maar ook op emotioneel en mentaal vlak.

Wetenschappelijk onderzoek in Japan toonde aan dat de specifieke technieken die worden toegepast bij shiatsu vooral werken op het parasympatisch deel van het autonoom zenuwstelsel dat rust en herstel brengt in het lichaam. Dit verklaart de zeer ontspannende effecten die zeer kenmerkend zijn.

Shiatsu is zeer veilig en dit word ook aangetoond door ondermeer het wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Europese Shiatsu Federatie (ESF). De studie werd uitgevoerd onder de leiding van Professor A.F. Long van het departement gezondheidszorg van de Universiteit van Leeds (UK) en vond plaats in Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in 2006 en 2007. 948 mensen namen deel in de studie waar de ervaringen van shiatsu en de effecten werden bestudeerd over een periode van 6 maanden.

De voornaamste voordelen en effecten van shiatsu aangetoond door het onderzoek:

 • 95% van de deelnemers ervaren een verhoogde relaxatie en een gevoel van kalmte;

 • 71% van de deelnemers hebben meer energie;

 • 71% van de deelnemers voelen zich meer in staat er tegenaan te kunnen gaan;

 • 79% van de deelnemers maken een positieve levensstijl veranderingen met betrekking op de voedingsgewoonten en beweging;

 • 82% van de deelnemers vermelden een algemene verbetering met het vertrouwen in de gezondheid.

 • 86% van de deelnemers vermelden een positief effect op:

  • stress en ​spanningssymptomen;

  • spieren en gewrichten (inbegrepen rug en houding);​

  • laag energiepeil en vermoeidheid;​

  • spijsvertering;

  • ...

Deze positieve ervaringen en voordelen vermeld in de studie zijn consistent voor de drie landen. En deze bleven ook bestaan.

Het samenvattende en het volledige rapport zijn beschikbaar op de website van de ESF onder de rubriek "Research Project Final Report". 

Voorbereiding op een shiatsumassage

Een opsomming van belangrijke voorbereidingen voor een vlot verloop:
 

 • Ik stel geen diagnose van ziekten of (fysieke, psychische of acute) aandoeningen. Shiatsu is geen medische behandeling vervangt deze ook niet. Indien u medisch wordt behandeld, medische problemen ervaart (of deze vermoedt), breng dan vooraf een shiatsu sessie te boeken uw arts op de hoogte en vraag of shiatsu geen probleem vormt. Indien uw arts adviseert om geen shiatsumassage te ondergaan, dan is het maken van een afspraak uitgesloten. De arts kan ook beperkingen opleggen of uw adviezen geven met betrekking tot shiatsu. U bent zelf verantwoordelijk om Shiatsu Jo Gevaert steeds op de hoogte brengen van deze beperkingen en/of adviezen voor de aanvang en bij het begin van uw afspraak.

 • Indien u zwanger bent, breng uw gynaecoloog op de hoogte en vraag of shiatsu geen probleem vormt. Vermeld dit ook voor de aanvang.

 • Tijdens de shiatsusessie wordt u er toe gehouden aan te geven wanneer een toegepaste techniek oncomfortabel wordt ervaren.

 • De techniek zal dan dadelijk gestopt of aangepast worden.

 • Draag comfortabele, loszittende kledij (bv: sportkledij).

 • Nuttig geen alcohol of een zware maaltijd kort voor uw afspraak.

 • Tijdens shiatsu is het dragen van juwelen of een uurwerk niet aangewezen.

 • Shiatsu voor kinderen (6+) kan enkel onder begeleiding van een meerderjarige mits toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd.

 • Schakel uw GSM uit voor de aanvang van de shiatusmassage.

Meer info: Algemene voorwaarden van Shiatsu Jo Gevaert.

Verloop van een shiatsumassage

Het begint met een kort gesprek (anamnese) waarbij de algemene gezondheidstoestand wordt besproken om tegenindicaties uit te sluiten.
Shiatsu wordt uitgevoerd op een futon (Japanse matras) die op tatamimatten ligt. Hierdoor creëert men ruimte die ervoor zorgt dat men een grote mobiliteit heeft wat ten goede komt voor de verschillende technieken. Het biedt ook de ideale ondergrond om gepaste druk op het lichaam te kunnen uitoefenen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een Body Cushion® waardoor het lichaam zeer comfortabel rust op de bottenstructuur
 waardoor de spieren maximaal kunnen ontspannen en waarbij het hoofd naar beneden kan liggen waardoor er geen belasting is van de nek en de wervelkolom. 
Bij shiatsu wordt de cliënt voortdurende geëvalueerd en worden de toegepaste technieken aangepast waardoor er 'op maat' shiatsu wordt gegeven. Hierbij wordt er veel aandacht gegeven aan de lichaamstonus, lichaamshouding en ademhaling. De cliënt draagt tijdens de shiatsumassage losse en comfortabele kledij.
Tijdens de shiatsumassage wordt er zo weinig mogelijk gesproken tenzij er iets niet comfortabel aanvoelt bij de toegepaste technieken, dan wordt er gevraagd om dit aan te geven.
De shiatsumassage duurt minstens 45' maar dit kan soms een beetje uitlopen als de omstandigheden dit vragen. Op het einde wordt er kort besproken hoe alles ervaren werd.

bottom of page