Voorbereiding op een shiatsumassage

Een opsomming van belangrijke voorbereidingen voor een vlot verloop:
 

  • indien u medisch wordt behandeld, breng vooraf uw arts op de hoogte en vraag of shiatsu geen probleem vormt;

  • indien u zwanger bent, breng uw gynaecoloog op de hoogte en vraag of shiatsu geen probleem vormt. Vermeld dit ook voor de aanvang;

  • draag comfortabele, loszittende kledij (sportkledij);

  • nuttig geen alcohol of een zware maaltijd kort voor de shiatsumassage;

  • tijdens shiatsu is het dragen van juwelen of een uurwerk niet aangewezen;

  • shiatsu voor kinderen (6+) kan enkel onder begeleiding van de ouder(s) of wettelijke voogd;

  • schakel uw GSM uit voor de aanvang van de shiatusmassage.

Bijkomende voorbereidingen/maatregelen ten gevolge van de corona uitbraak: zie pagina 'Covid-19'

Verloop van een shiatsumassage

Het begint met een kort gesprek (anamnese) waarbij de algemene gezondheidstoestand wordt besproken om tegenindicaties uit te sluiten. Shiatsu wordt uitgevoerd op een futon (Japanse matras) die op tatamimatten ligt. Hierdoor creëert men ruimte die ervoor zorgt dat men een grote mobiliteit heeft wat ten goede komt voor de verschillende technieken. Het biedt ook de ideale ondergrond om gepaste druk op het lichaam te kunnen uitoefenen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een Body Cushion waardoor het lichaam rust op de bottenstructuur waardoor de spieren maximaal kunnen ontspannen en waarbij het hoofd naar beneden kan liggen waardoor er geen belasting is van de nek en de wervelkolom. De cliënt draagt tijdens de shiatsumassage losse en comfortabele kledij. De shiatsumassage duurt ongeveer 45'. Op het einde wordt er kort besproken hoe alles ervaren werd.